Ubezpieczenia osobowe

Ubezpieczenie Turystyczne Podróży Zagranicznych dla osób wyjeżdżających za granicę w celach wypoczynkowych i do pracy, a także dla firm wysyłających pracowników w podróż służbową.

Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym – daje pełną ochronę klientom, w sytuacjach gdy w związku z czynnościami w życiu prywatnym (jazda na rowerze, uprawianie sportu) lub posiadaniem mienia, są zobowiązani do naprawienia szkody. Umowa obejmuje wszystkie osoby bliskie ubezpieczającego!

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków – wypadek może zdarzyć się każdemu i wszędzie.
Ubezpieczenie NNW daje poczucie bezpieczeństwa i wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych zapewnia Tobie i Twoim bliskim ochronę od poważnych urazów, trwałego inwalidztwa lub śmierci w wyniku NNW.