Ubezpieczenia na życie

Polisy ubezpieczeniowe na życie i dożycie – ubezpieczenia na życie i dożycie mają za zadanie ochronić przede wszystkim rodzinę klienta. Zawierając taką umowę mamy pewność, że w wypadku naszej śmierci, rodzina otrzyma świadczenie, pozwalające jej na godne życie.

Fundusz inwestycyjny – to osoba prawna, z usług której każdy może skorzystać w celu pomnażania kapitału. Jest to majątek klientów zarządzany przez specjalistów. Zadaniem specjalisty (licencjonowanego doradcy inwestycyjnego) jest inwestowanie powierzonych mu pieniędzy w taki sposób, aby osiągnąć jak największy zysk dla uczestników funduszu.

IKZE – Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego jest nową formą dobrowolnego oszczędzania na emeryturę. Jest to tak zwana Wielka Ulga Podatkowa, która pozwala na odpisanie 4% od podstawy opodatkowania czyli możemy oszczędzać i Rząd nam w tym pomaga.