Ubezpieczenia komunikacyjne

OC – obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu drogowym – każdy kto ma pojazd musi mieć wykupione to ubezpieczenie, ważne jest ono na terytorium Polski i Unii Europejskiej. Ubezpieczenie OC będzie obejmowało również następujące terytoria za które, zgodnie z Porozumieniem Wielostronnym, odpowiadają Biura – Sygnatariusze Porozumienia

ZK (Zielona Karta) – ubezpieczenie obowiązkowe, które należy wykupić wyjeżdżając samochodem lub innym pojazdem mechanicznym do krajów zrzeszonych w Systemie Zielonej Karty (Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rosja, Tunezja, Turcja, Ukraina).

AC (Auto Casco) – ubezpieczenie dobrowolne, które gwarantuje wypłatę odszkodowania w razie zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży i rabunku Twojego pojazdu. Ubezpieczenie ważne jest na terytorium Polski i Unii Europejskiej.

NNW (Następstwa Nieszczęśliwego Wypadku Kierowcy i Pasażerów) – przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwego wypadku, którego skutkiem są uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia powodujące stały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego podczas postoju i podróży.

ASS (Assistance) – ubezpieczenie dobrowolne, które zapewnia natychmiastową pomoc (informacyjną, finansową, medyczną, pomoc w podróży) w razie awarii, wypadku lub kradzieży Twojego pojazdu w kraju i za granicą, w zależności od wariantu ubezpieczenia.

SS (Szyby Samochodowe) – dobrowolne ubezpieczenie szyb w twoim aucie od stłuczenia lub uszkodzenia. Można je dokupić do OC lub AC i nie tracisz zniżki w AC w przypadku szkody na szybie.