Ubezpieczenia firm

Proponujemy kompleksowe ubezpieczenie małych i średnich przedsiębiorstw od:

–  mienie od ognia i innych zdarzeń losowych
–  mienie od kradzieży z włamaniem i rabunku
–  OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub posiadania mienia